Велмар Аутомотив
Улица. Букурешка бр.95
Населба Тафталиџе

Подружница Сервис и Магацин
Улица. 532 бр.172
Населба Марино

Телефон:
+389 2 3 296 411

PMS 30/2

Брза проверка на зјаеви  на уредот за управување , куглични лежаи на тркало, ослонување на тркало и амортизација

Управување со еден човек

Проверка на куглични лежаи на тркало без подигнување , ослободување на тркалото

Екстремно робусна и само-носечка конструкција

Две плочи за проверка вградени во фундаментот

Моќно и истовремено движење на хидруликата

Мала потрба за одржување

TÜV и GS одобрени

Бежична ламба RHL за контрола на лонгитудиналното и транзверзалното движење на тест плочите

Левата  плоча може да се управува самостојно со надолжно и попречно движења, десна  плоча поединечно со надолжни движења

Технички Карактеристики

Побарај понуда

    [dynamichidden page-url “CF7_URL”]