Велмар Аутомотив
Улица. Букурешка бр.95
Населба Тафталиџе

Подружница Сервис и Магацин
Улица. 532 бр.172
Населба Марино

Телефон:
+389 2 3 296 411

MA STAR 5.5

Двостолбната дигалка МА-Star 5.5 А, која поседува стабилни и отпорни на торзија столбови изработени од железо, може да подигнува патнички и комерцијални возила до 5.5 т. Симетричните столбови кои ги поседуваа оваа дигалка , дизајнирани за да ја задржат ширината на дигалката на минимум. Двостолбната дигалка МА-Star  има загарантирана тројна заштита согласно вградените безбедни матици и вретена, патентирана “giraffe’’ матица програмирана за детектирање на грешки во работењето на истата како и на моторот на дигалката.

– Капацитет на подигање 5500кг

– Тројна заштита

– Кратки рамења со распон од 180° и асиметрична поставеност, овоможува непречено отварање на вратата на возилот

– Универални рамења чија должина се подесува за да може да се подигнат од најмали возила до комбиња со поголемо меѓуосовинско растојание

Побарај понуда

    [dynamichidden page-url “CF7_URL”]