Велмар Аутомотив
Улица. Букурешка бр.95
Населба Тафталиџе

Подружница Сервис и Магацин
Улица. 532 бр.172
Населба Марино

Телефон:
+389 2 3 296 411

EXTRA комора за фарбање

КОМОРА ЗА ФАРБАЊЕ МОДЕЛ EXTRA SPRAY (ES) -CRAM

ПОТВРДЕНО СО ТЕРМО ВЕНТИЛАЦИОНЕН УРЕД И РАЗМЕНУВАЧ НА ТОПЛИНА ОД 290 ИЛИ 380 KW (TVC) КАПАЦИТЕТ НА ПРОТОК НА ВОЗДУХ > 0,35 MT/SEC СО ВОЗИЛО ВНАТРЕ

КОМПОНЕТИ ВКЛУЧЕНИ СО ОСНОВНАТА ВЕРЗИЈА

– Избор на рамки вклучително и филтери за задржување на филерот . Галванизирани решетки.

– Странични сендвич панели гаванизирани и заштитени со боја од внатрешната и надворешна страна страна и со изолација од фиберглас помеѓу

– Кровно осветлување поставено странично на краевите помеѓу кровните филтери и страничните панели одвоеност на фазите за осветлување и IP55 заштита од преоптоварување, осветлување > 1400 lux.

– Покрив со галванизирани изолирани панели со кровен филтерсо висока ефикасност (>99%)

– Главна влезна врата од четири дела со димензии (3.26×2.68Ht.) со сигурносно стакло со функционирање на едниот дел како врата за персоналот без да се отвараат другите два дела.

– Термо вентилационен уред со рециркулација за време на фазата на сушење со директна размена и пропустливост до 86% со два вентилатори и автоматска контрола на фазите за фарбање /загревање / исклучување . Со галванизирани панели.

– Дизел автоматски горилник (MK). со два степени

– Електро механичка котролна табла за мониторинг и безбедно ракување со комората и вентилаторите со поврзување ( звезда / триаголник )и заштита од преоптоварување IP 55.

– Аголна полица за оставање предмети.

– Специална подвижна висечка трансверзала за обесување делови

– Напојување – напон на мотор 400/3/50 – напон на осветлување 230/1/50..

– мерач за притисок со течност за контрола на вентилаторите ..

КОМОРА ЗА ФАРБАЊЕ МОДЕЛ (EX)

СО ТЕРМО ВЕНТИЛАЦИОНЕН УРЕД И РАЗМЕНУВАЧ НА ТОПЛИНА ОД 232 KW КАПАЦИТЕТ НА ПРОТОК НА ВОЗДУХ > 0,20 MT/SEC СО ВОЗИЛО ВНАТРЕ

КОМПОНЕТИ ВКЛУЧЕНИ СО ОСНОВНАТА ВЕРЗИЈА

– Избор на рамки вклучително и филтери за задржување на филерот . Галванизирани решетки. cab-blowpower

– Странични сендвич панели гаванизирани и заштитени со боја од внатрешната и надворешна страна страна и со изолација од фиберглас помеѓу

– Кровно осветлување поставено странично на краевите помеѓу кровните филтери и страничните панели одвоеност на фазите за осветлување и IP55 заштита од преоптоварување, осветлување > 1400 lux.

– Покрив со галванизирани изолирани панели со кровен филтерсо висока ефикасност (>99%)

– Главна влезна врата од четири дела со димензии (3.26×2.68Ht.) со сигурносно стакло со функционирање на едниот дел како врата за персоналот без да се отвараат другите два дела

– Термо вентилационен уред со рециркулација за време на фазата на сушење со директна размена и пропустливост до 86% со два вентилатори и автоматска контрола на фазите за фарбање /загревање / исклучување . Со галванизирани панели.

– Дизел автоматски горилник (MK). со два степени

– Електро механичка котролна табла за мониторинг и безбедно ракување со комората и вентилаторите со поврзување ( звезда / триаголник )и заштита од преоптоварување IP 55.

– Аголна полица за оставање предмети.

– Специална подвижна висечка трансверзала за обесување делови

– Напојување – напон на мотор 400/3/50 – напон на осветлување 230/1/50..

– Mерач за притисок со течност за контрола на вентилаторите.

Технички Карактеристики

Побарај понуда

    [dynamichidden page-url “CF7_URL”]