Велмар Аутомотив
Улица. Букурешка бр.95
Населба Тафталиџе

Подружница Сервис и Магацин
Улица. 532 бр.172
Населба Марино

Телефон:
+389 2 3 296 411

AutoLight

Уред за мерење на затемнувањето на стаклата

Затемнувањето на автостаклата ја загрозува сигурноста на возачот затоа што ја намалува видливоста низ прозорите.

Autolight Plus е уред кој ја мери количината на светло низ затемнетиот прозор за да се утврди степенот на сигурност. Овој уред овозможува резултатите да се download -ираат на компјутер со помош на инфрацрвен приклучок. Ова значи дека резултатите може да се собираат, анализираат и принтаат по потреба на корисникот. Постои можност за снимање на последните 10 резултати во меморијата на уредот со што се овозможува да се обезбедат докази во електронска форма за затемнетоста на автостаклата.

Овој уред се состои од светлосен сензор кој е вграден во телото на самиот инструмент, константен светлосен извор и LCD дисплеј. Со израмнување на светлосниот извор и сензорот на секоја страна на авто стаклото кое се тестира, процентот на светлост кој се пропушта низ прозорот може да се измери, давајќи јасна индикација на видливоста на возачот на возилото.

Технички Карактеристики

Побарај понуда

    [dynamichidden page-url “CF7_URL”]