Велмар Аутомотив
Улица. Букурешка бр.95
Населба Тафталиџе

Подружница Сервис и Магацин
Улица. 532 бр.172
Населба Марино

Телефон:
+389 2 3 296 411

Комора за фабрање WORLD

КОМОРА ЗА ФАРБАЊЕ МОДЕЛ “WORLD” (WL) СО ТЕРМО ВЕНТИЛАЦИОНЕН УРЕД И РАЗМЕНУВАЧ ДО 232 KW /КАПАЦИТЕТ НА ПРОТОК НА ВОЗДУХ > 0,20 MT/SEC СО ВОЗИЛО ВНАТРЕ

КОМПОНЕТИ СО СТАНДАРДНАТА ВЕРЗИЈА

– Избор на рамки вклучително и филтери за задржување на филерот . Галванизирани решетки.

– Странични сендвич панели гаванизирани и заштитени со боја од внатрешната страна и галванизирани од надворешната страна со изолација од фиберглас

– Кровно осветлување поставено странично на краевите помеѓу кровните филтери и страничните панели одвоеност на фазите за осветлување и IP55 заштита од преоптоварување, осветлување > 1000 lux.

– Покрив со галванизирани не изолирани панели со кровен филтерсо висока ефикасност > 99%

– Главна влезна врата од три дела со димензии (2.74 x 2.76 ht.) со сигурносно стакло со функционирање на едниот дел како врата за персоналот без да се отвараат другите два дела

– Термо вентилационен уред без рециркулација за време на фазата на сушење со директна размена и пропустливост до 86% со испустен вентил и автоматска контрола на фазите за фарбање /загревање / исклучување . Со галванизирани панели.

– Дизел автоматски горилник (MK).

– Електро механичка котролна табла за мониторинг и безбедно ракување со комората и вентилаторите со поврзување ( звезда / триаголник )и заштита од преоптоварување IP 55.

– Аголна полица за оставање предмети.

– Специална подвижна висечка трансверзала за обесување делови.

– Напојување – напон на мотор 400/3/50 – напон на осветлување 230/1/50..

 

Технички Карактеристики

Побарај понуда

    [dynamichidden page-url “CF7_URL”]