За насВаш партнер за опремување 

на Авто Сервиси 
 
 
Велмар е фирма која врши комплетно опремување на станици за технички преглед и сервиси за патнички и товарни возила. Нашиот тим од инжинери и техничари обучени и спремни да одговорат на сите барања. Нашите услуги кои ги нудиме на Купувачите почнуваат од проектирање до инсталирање на опремата и оперативна обука во Македонија, а исто така и во соседните земји на овој дел од Балканот. Многу битна услуга која ја нудиме е тековното одржување на инсталираната опрема,сервисирање на истата и снабдување со резервни делови. Од посебно значење за нашите купувачи е и консултантската помош која можеме да ја понудиме при конструкција на идните проекти преку поврзување на соодветните финансиски институции. 
Велмар Дооел се здоби со признание и меѓународен сертификат за воспоставен систем за управување согласно стандардот за квалитет ISO 9001:2008. Стандард кој ги дефинира барања на системот за квалитет, чија примарна цел е задоволството на корисниците.