Референтна листа

Ван Хоол Македонија

Отворањето на Технолошко-индустриски развојни зони во Македонија придонесе кон привлекување на нови инвестиции од повеќе различни области. Една од компаниите со инвестиција вредна околу 20 милони евра е компанијата Ван Хол  која е еден од најголемите белгиски производители на автобуси

Тимот на фирмата Велмар составен од инжинери и техничари, обучени и спремни да одговорат на сите барања од проектирање до инсталирање на опрема понуди нешто повеќе од своите конкуренти за добивање на овој проект. Најважната услуга која Велмар ја понуди е тековното оддржување на инсталираната опрема, сервисирање на истата и снабдување со резервни делови. Освен со ова Велмар со својата солидна репутација и долга листа на изведени проекти ги исполни голем дел од строгите барања на инвеститорот

1.Во првата фаза на преговорите Велмар го доби делот на проектот кој вклучуваше достава на опрема за проверка на системот за кочење со комбиниран  уред MBT 7250  Eurosystem и уред за светла Lite 3

2.Делот на производството каде се врши монтажа на делови од горен и долен построј на автобусите извршена е испорака и монтажа на 10 сета мобилни дигалки  MAHA MCL со хидраулични палетари.

3. Во делот од проектот за завршно тестирање на готови возила фирмата Велмар испорача и најнов модел на Уред за геометрија на тркала WA440 со сензори од американскиот производител Hunter и систем за извлекување на издувни гасови Worky.

4.Со понатамошниот развој на проектот благодарение на 15 годишното искуство на фирмата Велмар во опремување на лимарски сервиси како застапник на италијанскиот  производител Blowtherm, го добивме најголемиот и најзначајниот дел од проектот за опремување на нивните 4 производни линии со опрема за фарбање на возилата во повеќе сегменти на производството. Извршена е испорака и монтажа на 2 комори за фарбање на шасија, 5 комори за завршно фарбање на автобуси,  4 комори за  подготовка на автобусите,  2 комори за мешање и чување на бои и 8 дигалки инсталирани во коморите за фарбање. 

Пауер Спорт Систем - Зајчев Рид

Комплетно опремен сервис со тест линија за лесни возила од производителот МАНА, составен е од тестер за амортизери и уред за проверка на системот за кочење . Сервис опремен со дигалки од производителот МАНА , уред за геометрија на возила и др.  Автоматска перална Otto Christ - Centus C164, за коли и комбиња со висина од 3.100 мм. Автоматската перална е составена од : перење под шасија, притисок од 85 бари , sensofil четки и сушач, кои што овозмужаваат брзо и правилно перење и сушење на возила. Нашите техничари извршија комплетна инсталација и обука за правилно работење со опремата . 

Мерцедес-Скопје

Опремени комплетни со опрема од BLOWTHERM, комора, преткомора и просторија за мешање на бои,Комплетен сервис опремен со тест линија за лесни возила од MAHA составен од тестер за амортизери, тестер за кочници и маказна хидраулична дигалка со развлекувачки плочи. Линија за тестирање комплетна за камиони од MAHA со каналски дигалки. Сервисниот центар комплетно опремен со дигалки од MAHA со носивост од 3.5 тони и 5 тони. Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа тренинг за користење на опремата.

 

ЈСП Скопје

Автоматска перална  Christ Ecobus C4000  за двокатните автобуси на ЈСП е инсталирана во базата на ЈСП Ѓорче Петров Скопје.Посебно проектиран систем кој овозможува брзо и квалитетно миење на специфичните двокатни автобуси со висина од 4.500 мм. Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа комплетен тренинг за користење на пералната. 

Макинвест Струмица

Aвтоматска перална TUNNEL 5BR(SX)  е инсталирана во објектот на Макинвест, Струмица. Системот содржи подвижна лента и 5 четки и е со висина на перење: 2400 мм, со што се овозможува брзо и квалитетно миење. Во склоп на перална е инсталиран  систем за извлекување прашина ASPIRONE ECO DOPPIO, со механички токен за монети за две работни места. Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа комплетен тренинг за користење на пералната.

SGS- Албанија

Ексклузивен договор на три години за снабдување, монтажа и сервисирање на тест линии во 14 станици за технички преглед низ територијата на Р.Албанија. Нашите техничари извршија комплетна инсталација И изведоа комплетен тренинг за опремата.

Каргомакс Iveco - Скопје

Сервис за комерцијални возила опремен со тест линија од MAHA, систем за издувни гасови од Filcar, автоматска перална Magnum C5000. Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа тренинг за опремата.

Тојота Скопје

Опремени комплетни со опрема од BLOWTHERM, комора, преткомора и просторија за мешање на бои, Сервисниот центар комплетно опремен со дигалки од MAHA со носивост од 3.5 тони и маказни дигалки, комплетно опремени со опрема за центрирање на предниот и задниот трап од BEISSBARTH , BLACKHAWK систем за развлкување.Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа комплетен тренинг за опремата.

АМСМ - Автомото Сојуз на Македонија

Договор на осум години за снабдување, монтажа и сервисирање на тест линии во 15 станици за технички преглед низ цела Македонија. Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа комплетен тренинг за опремата. 

 

 

SUZUKI- Скопје

Cервисoт е комплетно опремен со тест линија за лесни возила IW2 на MAHA составен од тестер за амортизери, тестер за кочници,дигалки на МАНА. Инсталирана е опрема за центрирање на предниот и задниот трап и уред за геометрија од BEISSBARTH.Уред за проверка на клима на возила од TEXA. Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа комплетен тренинг за опремата.

Порше Македонија

Комплетно опремен сервис со двостолбни дигалки, дупла маказна дигалка од MAHA. Опремен со опрема од  Beissbarth балансерки, демонтерки и уред за геометрија. Монтиран е најнов тип на комора за фарбање Blowtherm, комори за подготовка и комора за мешање на бои.Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа комплетен тренинг за опремата.

PORSCHE Sever -Белград

Koмплете сервис опремен со комплетна тест линија на МАНА, IW 2 еуросистем, хидраулични цилиндрични дигалки со различна носивот и прифаќање на возилот. Beissbarth опрема, балансерки, демонтерки и уред за геометрија. Како и опрема на Car- O-Liner , Speed монтиран на цилиндрична хидраулична дигалка Mark 6  во комплет со дигитален мерен уред. Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа комплетен тренинг за опремата. 

 

PORSCHE ADA - Белград

Комплетен сервис опремен со комплетна тест линија на MAHA, IW 2 еуросистем, хидраулични цилиндрилни дигалки со различна носивост и прифаќање на возилото. Beissbarth опрема,балансерки,демонтерки и уред за геометрија. Како и опрема на Car-o-liner, Speed монтиран на цилиндрична хидраулична дигалка Mark 6 во комплет со дигитален мерен уред.Нашите техничари извршија компетна инсталација и изведоа комплетен тренинг за опремата.

BMW- Белград

Сервисот е опремен со најнов тип на комора за фарбање Blowtherm, комори за подготовка и комора за мешање на бои.Инсталирана е  комплетна тест линија на MAHA, IW 2 еуросистем, хидраулични цилиндрилчни дигалки со различна носивост и прифаќање на возилото. Beissbarth опрема,балансерки,демонтерки и уред за геометрија. Како и опрема на Car-o-liner, Bench во комплет со дигитален мерен уред. Нашите техничари извршија компетна инсталација и изведоа комплетен тренинг за опремата.

CITROEN - Белград

Сервисот е опремен со комплетна тест линија IW2 еуросистем на MAHA,мали маказни дигалки и големи маказни дигалки. Монтирана е опрема на CAR-O-LINER, Маrk 6 комлпет со дигитален мерен уред, Speed уред за развлекување како и комплет на уреди за заварување. Монтирана е комора на Blowtherm. Нашите техничари извршија комлпетна инсталација и изведоа комплетен тренинг за опремата.

PORSCHE- Приштина

Комплетно опремен сервис со двостолбни дигалки,четворостолбна дигалка од програмата на MAHA. Опремен е со опрема од  Beissbarth балансерки, демонтерки и уред за геометрија. Монтирана е и опрема од CAR-O-LINER Mark  6.Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа комплетен тренинг за опремата.

BMW- Скопје

Сервис опремен со најнов тип на комора за фарбање Blowtherm, комори за подготовка и комора за мешање на бои.Цилиндрична дигалка, Beissbarth опрема, балансерки, демонтерки. Опрема од програмот на Car-o-liner Mark 6, Car-o-tronic vision,како и уред за заварување. Нашите техничари извршија компелтна инсталација и изведоа комплетен тренинг за опремата

МАКПЕТРОЛ - Скопје

Комплетно опремен сервис со дигалки од програмата на MAHA.Уред за геометрија ML 8 R EASY на Beissbarth.Инаталиран е систем за дистрибуција на масло и антифриз RAASM за лесни и комерцијални возила.Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа комплетен тренинг за опремата. 

PORSCHE- Подгорица

Сервисот е опремен со дигалки од програмот на MAHA со различна носивост, уред за геометрија на Beissbarth.Монтирана е опрема на CAR-O-Liner и пред комора и комора за фарбање на BLOWTHERM.Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа тренинг за опремата.

MERCEDES- Шабац

Комплетно опремен сервис со дигалки од програмата на MAHA. Инсталиран е систем за дистрибуција на масло и антифриз RAASM за лесни и комерцијални возила.Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа комплетен тренинг за опремата.

Хисар- Скопје

Комплетен сервис опремен со тест линија за лесни возила од MAHA составен од тестер за амортизери, тестер за кочници.Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа тренинг за опремата.

SEAT- Скопје

Kомплетно опремени со опрема за центрирање на предниот и задниот трап од Beissbarth.Дигалки од програмата на MAHA . Монтирана е и инсталирана опрема од BLOWTHERM - комора .CAR-O-LINER систем за развлекување. Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа комплетен тренинг за опремата.

HONDA - Белград

Комплетно опремен сервис за механички поправки на возилата опремен со дигалки од производителот МАНА , линија за тестирање на возила , работилница за коросериски поправки на возила како и уреди за балансирање на пневматици и демонтирање и монтирање на пневматици. Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа тренинг за опремата.

АМД Тетово

Авто-мото друштво Тетово е целосно опремена Станица за технички преглед на возила според највисоки стандарди . Опремен со тестер за амортизери и тестер за кочници. Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа комплетен тренинг за опремата.

ОЛИМПИКО - Скопје

Комплетно опремен вулканизерски сервиси. Сервисниот дел има најсовремена опрема за монтажа, балансирање и центрирање предница од познатиот aмерикански производител HUNTER како и од познатиот германски производител Beissbarth  и опреман со дигалка од германскиот производител МАНА. Нашите техничари извршија комплетна инсталација и изведоа комплетен тренинг за користење на пералната.